Tìm thấy 29 kết quả với từ khóa “

ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước điều hành các giải pháp tín dụng trong năm 2022

Ngân hàng Nhà nước điều hành các giải pháp tín dụng trong năm 2022

Để ứng phó với những biến động nhanh của tình hình thế giới và trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để kịp thời điều chỉnh chính sách, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ, tối ưu các công cụ, giải pháp điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng