Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

làng đại học

Làng đại học - “làng nhậu”

Làng đại học - “làng nhậu”

Giữa làng đại học là một “làng nhậu” đang… trên đà phát triển, quán mới chen quán cũ, mọc lên như nấm sau mưa mà quán nào cũng ăn nên làm ra, khách đông nườm nượp.