Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

hồ Xuân Hương

Di sản không bị mất giá của Hồ Xuân Hương

Di sản không bị mất giá của Hồ Xuân Hương

Một giả thuyết, chúng ta sẽ dễ chấp nhận rằng thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nói sao mặc lòng, là thơ của một nữ tác giả vô cùng kỳ lạ, một hiện tượng đặc dị của văn hóa văn học Việt Nam và cả thế giới nữa.