Tìm thấy 93 kết quả với từ khóa “

hài cốt

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất

Trải qua các thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai từ rất sớm, ngay trong những năm tháng của chiến tranh và đến nay vẫn tiếp tục thực hiện với quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao nhất.