Tìm thấy 23 kết quả với từ khóa “

đồng xu

Đẽo đầu lâu người chết thành đồng xu

Đẽo đầu lâu người chết thành đồng xu

Trải qua hàng trăm năm, người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận vẫn giữ tục lệ cổ xưa, đẽo sọ người chết thành những đồng xu nhỏ để nhập vào đá, gửi ước nguyện sẽ được vĩnh hằng và bất tử.