Tìm thấy 94 kết quả với từ khóa “

bán đấu giá

Ai hưởng lợi từ phiên đấu giá ở tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Bài 2: Dấu hiệu “bài gài” và trái luật?

Ai hưởng lợi từ phiên đấu giá ở tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Bài 2: Dấu hiệu “bài gài” và trái luật?

Có ý kiến cho rằng, phiên đấu giá tài sản của tổng công ty Đường sắt Việt Nam ngày 29/4 đã “hạn chế” các đơn vị muốn tham gia bằng những tiêu chí khó để “dọn đường” cho công ty V.X.M trúng đấu giá mức “hời” là 27,2 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia, luật sư nhận định, đây cũng chính là những kẽ hở cần xem xét trong hoạt động đấu giá.