Video: Sư tử trắng bị đàn trâu rừng truy sát

  • Việt Hương
"Chúa sơn lâm" đã buộc phải từ bỏ chỗ nghỉ ngơi trên bãi cỏ để leo lên một thân cây khi bị đàn trâu rừng lao tới uy hiếp.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN