Video: Hai con kiến dũng mãnh hợp sức kéo con gián khổng lồ về tổ

  • Như Quỳnh (T/h)
Hình ảnh hai chú kiến nhỏ bé dũng mãnh ghé râu vào râu của con gián khổng lồ, cố gắng kéo con mồi. Trong khi đó, gián cũng nỗ lực hết mình để không bị lôi về tổ.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN