Video: Gay cấn cảnh tượng linh dương bị cá sấu rượt đuổi trên sông

  • Thủy Tiên
Cảnh tượng gay cấn này được du khách Caitlyn Earwaker và gia đình ghi lại vào ngày 31/1, trên sông Chobe ở Botswana.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN