Tìm thấy 217 kết quả với từ khóa “

phát hành trái phiếu

“Quái chiêu” của Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh để

“Quái chiêu” của Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh để "lách quy định" phát hành trái phiếu

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án, chi phí hoạt động của Tập đoàn và chỉ dùng khác, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.