Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

nhà cửa

Phúc - họa từ long mạch

Phúc - họa từ long mạch

Việc xem địa thế để làm nhà là cần thiết, bởi trong đất có khí và nước mà hai thứ đó đều rất quan thiết đến cuộc sống của con người và vạn vật.