Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

ngành hàng không

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT): Lãi tăng nhẹ, gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT): Lãi tăng nhẹ, gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ trong năm 2022 đạt 297 tỷ đồng. Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý khác là doanh nghiệp này thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 với lý do có thêm thời gian chuẩn bị công tác.