Tìm thấy 108 kết quả với từ khóa “

khai trừ Đảng

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ban Bí thư nhận thấy ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.