Tìm thấy 427 kết quả với từ khóa “

giá xăng dầu

Một số quy định mới về kinh doanh xăng dầu: Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu

Một số quy định mới về kinh doanh xăng dầu: Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trong đó nổi bật có quy định rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày thay vì 10 ngày như hiện nay.