Tìm thấy 18 kết quả với từ khóa “

cờ tổ quốc

Người sưu tầm 2.000 bức ảnh về Bác Hồ

Người sưu tầm 2.000 bức ảnh về Bác Hồ

Ông Thân năm nay đã 85 tuổi, ông rất yếu, đi lại khó khăn sau một trận tai biến năm 2012. Dù vậy, khi hỏi ông về việc sưu tầm ảnh Bác, mắt ông như sáng lên và ông lại kể về những chuyến đi sưu tầm ảnh Bác Hồ.