Tìm thấy 138 kết quả với từ khóa “

CDC

Kỷ luật 2 lãnh đạo CDC tỉnh Quảng Trị

Kỷ luật 2 lãnh đạo CDC tỉnh Quảng Trị

2 lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị bị kỷ luật khiển trách vì có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo thực hiện đấu thầu mua sắm, quản lý, bảo quản, sử dụng sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19...