Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

Bộ Nội Vụ

Bộ trưởng Nội vụ: Ưu tiên lương nhà giáo cao nhất thang bảng lương khi cải cách tiền lương

Bộ trưởng Nội vụ: Ưu tiên lương nhà giáo cao nhất thang bảng lương khi cải cách tiền lương

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết 27, đặc biệt quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, đó là lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. “Điều này là nhất quán”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chính phủ yêu cầu báo cáo lộ trình, phương án cải cách chính sách tiền lương trước 16/9

Chính phủ yêu cầu báo cáo lộ trình, phương án cải cách chính sách tiền lương trước 16/9

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/9/2023.

Giảm 17 tổng cục, 145 cấp vụ thuộc tổng cục, 711 cấp phòng ở địa phương

Giảm 17 tổng cục, 145 cấp vụ thuộc tổng cục, 711 cấp phòng ở địa phương

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2022, các bộ, ngành Trung ương giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Bộ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời về tăng lương công chức, y bác sỹ, giáo viên

Bộ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời về tăng lương công chức, y bác sỹ, giáo viên

Theo bộ Nội vụ, chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành được thực hiện từ tháng 10/2004 đến nay, mặc dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nhưng tiền lương, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và của viên chức ngành y tế, giáo dục nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn.