Tìm thấy 40 kết quả với từ khóa “

báo cáo kết quả kinh doanh

VPBank: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, VPBank báo lợi nhuận trước thuế đạt 8.279 tỷ đồng

VPBank: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, VPBank báo lợi nhuận trước thuế đạt 8.279 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố báo cáo tài chính quý III với các kết quả khả quan của ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Điểm nhấn trong quý đến từ dư nợ tín dụng tại ngân hàng mẹ tăng trưởng an toàn, có chọn lọc – hậu thuẫn bởi thanh khoản dồi dào và nền tảng vốn vững chắc, trong khi