+Aa-
  Zalo

  Nhân viên mới - Nỗi khổ biết tỏ cùng ai

  • DSPL

  (ĐS&PL) - Ngọc đắng họng khi nghe ma cũ mỉa mai: "vào được công ty này chẳng qua là có ô dù thôi không thì giờ này chắc cũng đi rửa bát ở ngoài chợ rồi".

  Tốt ngh?ệp ra trường, để t&?grave;m được một c&oc?rc;ng v?ệc phù hợp vớ? chuy&ec?rc;n ngành của m&?grave;nh kh&oc?rc;ng hề dễ. Nhưng có được c&oc?rc;ng v?ệc đúng chuy&ec?rc;n ngành th&?grave; l?ệu họ có cơ hộ? để phát tr?ển bản th&ac?rc;n hay kh&oc?rc;ng?

  Tốt ngh?ệp đạ? học vớ? tấm bằng g?ỏ? của một trường đạ? học danh t?ếng, chẳng a? bất ngờ kh? Lan được vào làm ở một cơ quan nhà nước vớ? đúng chuy&ec?rc;n ngành của m&?grave;nh. Trong suy nghĩ của mọ? ngườ?, được làm trong m&oc?rc;? trường nhà nước sẽ nhàn hạ hơn v&?grave; c&oc?rc;ng v?ệc kh&oc?rc;ng quá nặng nề, lạ? chỉ gó? gọn vớ? 8 t?ếng/ngày. Thế nhưng, kh&oc?rc;ng a? có thể h?ểu được những nỗ? khổ t&ac?rc;m mà Lan đang phả? chịu đựng.

  Vốn là c&oc?rc; gá? sống nộ? t&ac?rc;m n&ec?rc;n rất &?acute;t kh? Lan t&ac?rc;m sự về nghề ngh?ệp của m&?grave;nh, hơn nữa nếu k&ec?rc;u vất vả th&?grave; mọ? ngườ? trong g?a đ&?grave;nh lạ? lo lắng cho c&oc?rc;. “A? cũng nghĩ rằng m&?grave;nh sướng lắm, bố mẹ m&?grave;nh thấy con gá? được làm trong cơ quan nhà nước th&?grave; tự hào gặp a? cũng kể, gặp a? cũng khoe, bạn bè đứa này th&?grave; bảo "mày sướng nhé, tao ước được như mày", đứa k?a th&?grave; bảo "b?ết thế ngày xưa tao chăm học t&?acute; nữa có phả? kh&oc?rc;ng".

  Nhưng có a? b?ết rằng, nguy&ec?rc;n một tháng đầu t?&ec?rc;n m&?grave;nh chỉ có chạy đ? chạy lạ?, pha trà, b&ec?rc; nước rồ? đứng trực ở máy photo, một tháng đầu m&?grave;nh kh&oc?rc;ng được nhận đồng lương nào. Kh? m&?grave;nh thắc mắc th&?grave; chị trưởng phòng g?ả? th&?acute;ch là tất cả những nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? đều trả? qua một tháng như vậy để làm quen vớ? m&oc?rc;? trường c&oc?rc;ng sở cũng như rèn luyện tác phong đ? đứng của mỗ? ngườ?. Lúc đấy m&?grave;nh mớ? b?ết nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? a? cũng phả? mất một tháng để học v?ệc. M&?grave;nh buồn lắm nhưng cứ nghĩ tớ? cha mẹ và bạn bè th&?grave; lạ? tự động v?&ec?rc;n bản th&ac?rc;n phả? cố th&oc?rc;?".

  Ma mớ? bắt nạt ma cũ vốn là c&ac?rc;u chuyện mu&oc?rc;n thủa ở c&oc?rc;ng sở, cứ nghĩ hết một tháng là Lan sẽ ch&?acute;nh thức trở thành nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n c&oc?rc;ng sở, ch&?acute;nh thức làm tám t?ếng và được nhận lương nhưng&hell?p; “Các chị trong cơ quan thấy m&?grave;nh là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? th&?grave; th? nhau nhờ vả. M&?grave;nh nghe đến thuộc tất cả các c&ac?rc;u nó? như: "H&oc?rc;m nay chị phả? về đón cháu, em làm g?úp chị vớ?"&hell?p; hay "chồng chị đang đợ? chị ở ngoà? cổng"; "h&oc?rc;m nay chị phả? về sớm để đ? thăm mẹ chồng, em xem lạ? g?úp chị cá? hợp đồng này nhé!"... M&?grave;nh cũng chẳng b?ết những lý do đó có ch&?acute;nh xác hay kh&oc?rc;ng nhưng thấy tủ? th&ac?rc;n lắm, trong kh? mọ? ngườ? về hết th&?grave; m&?grave;nh phả? ở lạ? làm, v&?grave; g&?grave; cơ chứ? V&?grave; m&?grave;nh là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? đấy! Nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? khổ thật đấy", Lan bức xúc nó?.

  Kh&oc?rc;ng học g?ỏ? như Lan, Ngọc chỉ tốt ngh?ệp vớ? tấm bằng loạ? khá nhưng Ngọc may mắn hơn Lan kh? vừa ra trường đ&at?lde; được vào làm đúng chuy&ec?rc;n ngành của m&?grave;nh. Chả là nhà Ngọc có &oc?rc;ng bác họ quen b?ết được vị phó g?ám đốc trong c&oc?rc;ng ty n&ec?rc;n x?n cho Ngọc vào làm. A? cũng bảo số Ngọc sướng, ra trường kh&oc?rc;ng mất đồng nào x?n v?ệc lạ? được vào làm theo đúng chuy&ec?rc;n ngành... nhưng tr&ec?rc;n đờ? này đúng là cá? g&?grave; cũng có cá? g?á của nó! Ngọc cảm thấy rất tủ? th&ac?rc;n kh? bị các chị ma cũ mỉa ma?, nó? xấu (Ảnh m?nh họa)

  Nếu như Lan phả? b&ec?rc; nước pha trà, trực máy photo th&?grave; Ngọc lạ? lu&oc?rc;n phả? nghe những lờ? nó? xấu sau lưng từ các chị đồng ngh?ệp. B?ết th&ac?rc;n, b?ết phận là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? n&ec?rc;n Ngọc cũng chẳng dám ho he, chẳng dám ý k?ến nhưng mấy "ma cũ" thấy vậy lạ? còn được đà nó? xấu Ngọc nh?ều hơn. “Kh?ếp đ&at?lde; xấu h&?grave;nh thức lạ? còn xấu cả nộ? dung, mồm ăn th&?grave; có, mồm nó? th&?grave; kh&oc?rc;ng, vào được c&oc?rc;ng ty này chẳng qua là có &oc?rc; dù th&oc?rc;? kh&oc?rc;ng th&?grave; g?ờ này chắc cũng đ? rửa bát ở ngoà? chợ rồ?&hell?p;”.

  Ngọc t&ac?rc;m sự: “Đ&at?lde; có lúc m&?grave;nh ngồ? khóc một m&?grave;nh ở c&oc?rc;ng ty v&?grave; tủ? th&ac?rc;n, cũng đ&at?lde; có lần định bỏ cuộc, nhưng lần nào gọ? đ?ện về mẹ m&?grave;nh cũng động v?&ec?rc;n m&?grave;nh cố gắng chịu đựng, m&?grave;nh kh&oc?rc;ng nghĩ là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? mà có ngườ? th&ac?rc;n g?úp lạ? khổ đến thế”.

  Còn Huy, sau kh? tốt ngh?ệp ngành kỹ thuật bằng khá vớ? b?ết bao bộ hồ sơ được gử? đ? trong suốt ha? tháng, cuố? cùng, Huy cũng được nhận vào làm v?ệc. C&oc?rc;ng ty của Huy kh&oc?rc;ng to lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn v&?grave; có được c&oc?rc;ng ăn v?ệc làm trong kh? nh?ều đứa bạn vẫn loay hoay chưa b?ết x?n v?ệc ở đ&ac?rc;u.

  Vào làm nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n kỹ thuật nhưng Huy đ&at?lde; được các anh "cử" chạy xe khắp nơ?. H&oc?rc;m nay đến nơ? này sửa máy, ngày ma? đến nơ? k?a thu t?ền và các anh trong c&oc?rc;ng ty cũng hứa "sẽ trả t?ền xăng bồ? dưỡng cho Huy". Nhưng ch&?acute;nh bản th&ac?rc;n Huy cũng kh&oc?rc;ng ngờ được rằng:&hell?p; “Một tháng l?ền m&?grave;nh đ? lạ? b?ết bao vất vả, tốn rất nh?ều t?ền xăng xe, vậy mà đến cuố? tháng, trưởng phòng nó? rằng tháng đầu t?&ec?rc;n là đ? học v?ệc n&ec?rc;n kh&oc?rc;ng có lương, t?ền xăng th&?grave; bản th&ac?rc;n phả? chịu chứ c&oc?rc;ng ty kh&oc?rc;ng trả, tức quá m&?grave;nh nghỉ làm lu&oc?rc;n. Đúng là k?ếm được đồng t?ền vất vả thật đấy, g?ờ vào c&oc?rc;ng ty nào nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? cũng phả? học v?ệc &?acute;t nhất một tháng, khổ lắm!”, Huy ch?a sẻ.

  V&?grave; là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? n&ec?rc;n cá? g&?grave; cũng lạ, v&?grave; là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? n&ec?rc;n họ cần rất nh?ều những lờ? khuy&ec?rc;n và những lờ? động v?&ec?rc;n từ những ngườ? đ? trước, v&?grave; là nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n mớ? n&ec?rc;n họ cần những lờ? hỏ? han quan t&ac?rc;m của tất cả mọ? ngườ? ở nơ? làm v?ệc. Nếu như các anh chị trong cơ quan bớt nhờ Lan đ? một chút, các "ma cũ" b?ết t&oc?rc;n trọng Ngọc hơn hay Huy được c&oc?rc;ng ty trả cho &?acute;t t?ền lương &?acute;t ỏ? để an ủ?&hell?p; th&?grave; có lẽ họ sẽ có động lực để làm v?ệc tốt và gắn bó vớ? c&oc?rc;ng ty hơn.

  Theo Khampha.vn

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-vien-moi---noi-kho-biet-to-cung-ai-a271.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.