Clip: Hổ Bengal nhanh như chớp, vồ gọn con mồi rồi kéo lên bờ

  • Hoàng Yên
Đoạn video ghi lại cảnh một con hổ Bengal lao ra, vồ gọn lấy một con mồi rồi kéo lên bờ.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN