Clip: Dãy nhà bị đóng băng hoàn toàn sau bão tuyết

Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy một dãy nhà bên hồ bị đóng băng hoàn toàn ở Ontario, Canada, nơi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi tuyết rơi dày.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN