+Aa-
  Zalo

  Chàng trai 8x lãnh đạo 7 công ty lớn

  • DSPL

  (ĐS&PL) - Tuy còn trẻ tuổi nhưng Tuấn đã trở thành lãnh đạo của 7 tổ chức khác nhau, từ lĩnh vực kinh doanh đến hoạt động xã hội.

  Vẻ ngoà? đ?ềm tĩnh, cách nó? chuyện thu hút cộng vớ? phong thá? tự t?n, Tuấn lu&oc?rc;n tạo sự t?n cậy vừa đủ cho ngườ? đố? d?ện. Cùng trò chuyện vớ? chàng tra? tà? năng này nhé! Đ&oc?rc;? nét về Tạ M?nh Tuấn

  Họ và t&ec?rc;n: Tạ M?nh Tuấn

  Ngày s?nh: 21/6/1988

  Theo học chuy&ec?rc;n ngành Kỹ thuật Hệ thống C&oc?rc;ng ngh?ệp, ĐH Bách khoa TP.HCM

  Thành t&?acute;ch:

  - Là thành v?&ec?rc;n đồng sáng lập IDEE Corporat?on, Chủ tịch sáng lập HELP Internat?onal - tổ chức đ? t?&ec?rc;n phong và hàng đầu trong v?ệc x&ac?rc;y dựng m&oc?rc; h&?grave;nh “Bác sĩ r?&ec?rc;ng - Y tế tạ? nhà” ở V?ệt Nam; Chủ tịch đ?ều hành - sáng lập quỹ từ th?ện “G?ấc mơ đ&oc?rc;? ch&ac?rc;n th?&ec?rc;n thần”; Năm 2011 được Br?t?sh Counc?l, CSIP và The One Foundat?on chứng nhận là 1 trong 15 Doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? t?&ec?rc;u b?ểu của V?ệt Nam vớ? sáng k?ến phát tr?ển hệ thống bác sĩ g?a đ&?grave;nh.


   
   Chào Tuấn! Ngay từ đầu bạn có xác định con đường l&ac?rc;u dà? của m&?grave;nh là làm k?nh doanh hay kh&oc?rc;ng?

  Lúc còn nhỏ, m&?grave;nh từng mơ ước trở thành một nhà khoa học có thể phát m?nh những sáng chế g?úp &?acute;ch cho nh&ac?rc;n loạ?. Tuy nh?&ec?rc;n, sau kh? th? đậu vào trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nh?ều cơ duy&ec?rc;n đ&at?lde; dẫn dắt m&?grave;nh đến vớ? lĩnh vực k?nh doanh. Đ?ển h&?grave;nh là m&oc?rc;? trường Internet nước ta thờ? đ?ểm đó còn “sơ kha?” n&ec?rc;n gợ? mở nh?ều cơ hộ? hấp dẫn.

  Do vậy, m&?grave;nh đ&at?lde; cùng và? ngườ? bạn lập ra một dự án k?nh doanh để nắm bắt ngay cơ hộ? ấy. B&ac?rc;y g?ờ nh&?grave;n lạ?, m&?grave;nh nghĩ rằng đ?ểm chung của một nhà khoa học hay một doanh nh&ac?rc;n ch&?acute;nh là họ đều có những “phát m?nh” (vớ? doanh nh&ac?rc;n là những ý tưởng k?nh doanh h?ệu quả) nhằm thay đổ? thế g?ớ? này theo ch?ều hướng tốt đẹp hơn.


  Ch?a sẻ về doanh ngh?ệp x&at?lde; hộ? tạ? Hà Nộ?

  Dự án k?nh doanh đầu t?&ec?rc;n mà Tuấn đ&at?lde; thực h?ện là g&?grave;?

  Năm 19 tuổ?, m&?grave;nh và những ngườ? bạn đ&at?lde; thành lập một dự án là t?ền th&ac?rc;n của c&oc?rc;ng ty chuy&ec?rc;n cung cấp dịch vụ D?g?tal Market?ng về sau. Đ?ểm khở? phát của dự án là tạo tầm nh&?grave;n để x&ac?rc;y dựng n&ec?rc;n một “mạng x&at?lde; hộ? sự k?ện đầu t?&ec?rc;n tạ? V?ệt Nam” - nơ? tập hợp các nhà tổ chức sự k?ện và những ngườ? tham g?a sự k?ện.

  T&ec?rc;n gọ? nghe đơn g?ản nhưng kỳ thực cấu trúc m&oc?rc; h&?grave;nh k?nh doanh tương đố? phức tạp. Bọn m&?grave;nh phả? th?ết lập thành c&oc?rc;ng cộng đồng rồ? tập hợp một lượng dữ l?ệu đủ lớn để “tá? định nghĩa lạ? g?á trị của v?ệc tổ chức và đ? sự k?ện ở V?ệt Nam”, từ đó tạo ra lợ? nhuận từ m&oc?rc; h&?grave;nh này.

  Bạn đ&at?lde; vướng phả? những khó khăn như thế nào?

  Chủ yếu bọn m&?grave;nh gặp trục trặc ở phần c&oc?rc;ng nghệ. Là một dự án được tr?ển kha? sớm vào thờ? đ?ểm đó, đ? trước thị trường khá xa n&ec?rc;n nó&hell?p; chưa bao g?ờ được bọn m&?grave;nh hoàn thành (cườ?). Tuy dự án đầu tay thất bạ? nhưng đầu ra của dự án lạ? mang đến cho bọn m&?grave;nh những kết quả ngh?&ec?rc;n cứu và g?á trị s&ac?rc;u sắc. Bọn m&?grave;nh đ?ều chỉnh hướng đ? và trở thành một agency cung cấp dịch vụ truyền th&oc?rc;ng kỹ thuật số.

  Tuấn có thể cho b?ết ý tưởng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tạ? g?a xuất phát từ đ&ac?rc;u? Tạ? sao bạn lạ? chọn cá? t&ec?rc;n HELP?

  Lúc m&?grave;nh đang đồng đ?ều hành về c&oc?rc;ng ty kỹ thuật số th&?grave; có một b?ến cố đ&at?lde; xảy ra trong g?a đ&?grave;nh, kh?ến m&?grave;nh phả? nhận thức lạ? về c&oc?rc;ng v?ệc k?nh doanh của bản th&ac?rc;n. Đó là kh? m&?grave;nh hay t?n ba m&?grave;nh bị bệnh ung thư, m&?grave;nh rất buồn và lu&oc?rc;n suy nghĩ: “L?ệu m&?grave;nh có thể làm g&?grave; để g?úp cho những ngườ? cũng mắc bệnh g?ống ba?”.

  Nó đ&at?lde; th&oc?rc;? thúc m&?grave;nh t&?grave;m h?ểu s&ac?rc;u hơn, kh&oc?rc;ng chỉ là “căn bệnh” của ngườ? bệnh mà còn của ch&?acute;nh nền y tế nước nhà. M&?grave;nh x&ac?rc;y dựng m&oc?rc; h&?grave;nh “Bác sĩ r?&ec?rc;ng - Y tế tạ? nhà”, nghĩa là mỗ? ngườ? d&ac?rc;n sẽ có một bác sĩ r?&ec?rc;ng theo d&ot?lde;? sức khỏe, kèm mức ch? ph&?acute; hợp lý nhất, vừa phòng bệnh, vừa g?ảm ch? ph&?acute; đ?ều trị bệnh về l&ac?rc;u dà?.

  HELP nghĩa là g?úp đỡ. Do đó kh? chọn cá? t&ec?rc;n này, m&?grave;nh mong rằng nó có thể “g?úp” ngườ? d&ac?rc;n một g?ả? pháp chăm sóc sức khỏe chủ động và h?ệu quả hơn.

  Đ&ac?rc;y là loạ? m&oc?rc; h&?grave;nh còn khá mớ? mẻ ở V?ệt Nam, Tuấn đ&at?lde; làm g&?grave; để mọ? ngườ? t?n tưởng và sử dụng dịch vụ?

  Kh? k?nh doanh một m&oc?rc; h&?grave;nh hoàn toàn mớ?, “lực cản” lớn nhất nằm ở t&ac?rc;m tr&?acute; khách hàng và nhận thức của cả cộng đồng, mà v?ệc thay đổ? đ?ều này lu&oc?rc;n khó khăn và tốn kém nh?ều ch? ph&?acute; nhất. Lúc đó, doanh ngh?ệp thường phả? thực h?ện một hành động gọ? là “g?áo dục” thị trường. Đặc b?ệt, trong lĩnh vực y tế th&?grave; va? trò của market?ng truyền khẩu là rất quan trọng.Nếu m&?grave;nh mang lạ? g?á trị cho ngườ? khác mà g?á trị này phù hợp th&?grave; nó sẽ s?nh s&oc?rc;? nảy nở hơn. Kết quả là HELP có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, khoảng 300\% mỗ? năm. Năm 2011, HELP ch&?acute;nh thức được thừa nhận là một “doanh ngh?ệp x&at?lde; hộ?” và m&?grave;nh trở thành 1 trong 15 doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? t?&ec?rc;u b?ểu của V?ệt Nam do Br?t?sh Counc?l, CSIP và The One Foundat?on c&oc?rc;ng nhận.

  Là ngườ? khá trẻ về tuổ? đờ?, Tuấn có cảm thấy bị áp lực kh? g?ữ va? trò “đầu tàu” trong các tổ chức do ch&?acute;nh m&?grave;nh lập ra, như JCI và BNI?

  M&?grave;nh muốn sử dụng những c&oc?rc;ng cụ và hệ thống của các h?ệp hộ? và tổ chức doanh nh&ac?rc;n tầm cỡ thế g?ớ? để phát tr?ển bản th&ac?rc;n, và sau đó, có thể thay đổ? văn hóa k?nh doanh V?ệt Nam thành một nền văn hóa trợ lực lẫn nhau. Một kh? h?ểu r&ot?lde; mục đ&?acute;ch th&?grave; cương vị chủ chốt lu&oc?rc;n có áp lực nhưng có ý nghĩa, g?úp m&?grave;nh trưởng thành hơn.


  M?nh Tuấn đang g?ảng dạy tạ? Học v?ện Khở? ngh?ệp YUP

  Để tạo lòng t?n cho các đố? tác và đồng sự, bạn đ&at?lde; chứng m&?grave;nh bằng cách nào?

  Đố? vớ? m&?grave;nh, để tạo sự t?n tưởng nơ? mọ? ngườ?, ngoà? một ý định tốt th&?grave; còn cần sự rèn luyện kh&oc?rc;ng ngừng nghỉ bằng những trả? ngh?ệm của bản th&ac?rc;n và v?ệc học hỏ? tố? đa từ ngườ? khác, nhằm n&ac?rc;ng cao phẩm chất và kỹ năng.

  Được b?ết Tuấn còn lập Học v?ện Khở? ngh?ệp YUP và trực t?ếp g?ảng dạy. Vớ? va? trò là một g?ảng v?&ec?rc;n, bạn có thấy khác g&?grave; so vớ? kh? là một nhà k?nh doanh, l&at?lde;nh đạo?

  Nh?ệm vụ của doanh nh&ac?rc;n là kh?ến doanh ngh?ệp s?nh lờ? nh?ều hơn, muốn như vậy nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n phả? làm v?ệc năng suất hơn, ngườ? l&at?lde;nh đạo phả? g?úp ngườ? khác làm v?ệc tốt l&ec?rc;n. N&ec?rc;n theo m&?grave;nh, g?ữa doanh nh&ac?rc;n, l&at?lde;nh đạo và g?ảng v?&ec?rc;n có sự l?&ec?rc;n hệ mật th?ết vớ? nhau. Tuy “cách xưng h&oc?rc;” có khác nhưng về nguy&ec?rc;n lý then chốt th&?grave; như nhau.


  Chụp ảnh cùng vớ? các doanh nh&ac?rc;n x&at?lde; hộ? trong lĩnh vực c&oc?rc;ng nghệ tr&ec?rc;n thế g?ớ?

  Quá tr&?grave;nh dạy và học là sự tương tác ha? ch?ều, vậy bạn có học hỏ? được g&?grave; từ những bạn trẻ đ&at?lde; và đang theo học? Ngược lạ?, bà? học cốt l&ot?lde;? Tuấn thường thuyết g?ảng cho các bạn lúc bắt đầu khở? ngh?ệp là g&?grave;?

  M&?grave;nh học được khá nh?ều đ?ều hay từ ch&?acute;nh các bạn học v?&ec?rc;n của m&?grave;nh v&?grave; k?nh doanh là một thế g?ớ? v&oc?rc; cùng tận và kh&oc?rc;ng hề có g?ớ? hạn cho sức sáng tạo của con ngườ?. Mỗ? học v?&ec?rc;n đều là một “ngườ? thầy nhỏ” của m&?grave;nh, bở? họ g?úp m&?grave;nh tốt hơn bản th&ac?rc;n m&?grave;nh ngày h&oc?rc;m qua, ngày ma? sẽ tốt hơn ngày h&oc?rc;m nay, mà a? g?úp ta tốt hơn hẳn nh?&ec?rc;n là thầy ta rồ?.

  Bà? học cốt l&ot?lde;? m&?grave;nh hay ch?a sẻ chưa phả? là những kỹ năng sáng lập, đ?ều hành doanh ngh?ệp, kh&oc?rc;ng là những mẹo vặt, kỹ thuật làm g?àu nhanh. Mà đó là xác định được mục t?&ec?rc;u của bản th&ac?rc;n là g&?grave; kh? khở? ngh?ệp. V&?grave; khở? ngh?ệp là một con đường g?úp m&?grave;nh t?ến đến cá? đ&?acute;ch cần th?ết, n&ec?rc;n m&?grave;nh sẽ chọn con đường đó kh? nó g?úp m&?grave;nh đạt được cá? m&?grave;nh muốn.

  Theo T??n
  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-8x-lanh-dao-7-cong-ty-lon-a493.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan
  Giới trẻ chật vật kinh doanh thời trang

  Giới trẻ chật vật kinh doanh thời trang

  Là sự kết hợp của trí sáng tạo và bài toán thương trường, kinh doanh thời trang có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều bạn trẻ. Song để đứng vững trong lĩnh vực này, họ gặp không ít khó khăn, nhất là cân đối nguồn tiền thu chi và giữ khách hàng