Cận cảnh xuồng không người lái Nga tấn công mục tiêu

  • Mộc Miên
Xuồng không người lái Nga đã tiêu diệt mục tiêu bằng một vụ nổ lớn. Chiếc xuồng không người lái được cho là đã chở theo 250 kg chất nổ.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN