Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

đường sắt tốc độ cao

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ xuất phát từ ga Hà Nội?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ xuất phát từ ga Hà Nội?

Liên danh tư vấn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) và Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT (CCTDI) vừa có báo cáo đầu kỳ về quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội. Theo đó, đơn vị tư vấn đã đề xuất điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là ga Hà Nội thay vì ga Ngọc Hồi như trước đây.