Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

công ước luật biển 1982

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) hình thành nên một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ, điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, trong việc sử dụng biển, quản lý, khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên biển.