+Aa-
  Zalo

  Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực từ 1/1/2023

  (ĐS&PL) - Theo quy định tại Luật Cư trú, kể từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng.

  Báo Điện tử Chính Phủ đưa tin, ngày 13/1/2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú; Luật Cư trú có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021. Tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022".

  Các phương thức giao dịch thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

  Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

  Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú

  Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD. 

  Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp

  Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QRCode (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QRCode trên thẻ CCCD.

  so ho khau so tam tru het hieu luc tu 1120232
  Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

  Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD

  Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chíp trên thẻ CCCD phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng.

  Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bằng cách:

  Bước 1: Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.

  Bước 2: Đăng nhập tài khoản/ mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.

  Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng "Thông tin công dân" và nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn "Tìm kiếm".

  Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện thị trên màn hình gồm: (1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; (2) Ngày, tháng, năm sinh; (3) Giới tính; (4) Nơi đăng ký khai sinh; (5) Quê quán; (6) Nơi thường trú; (7) Số định danh cá nhân; (8) Số chứng minh nhân dân.

  Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), bằng cách:

  Bước 1: Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2; thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID.

  Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:

  (1) Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (liên thông với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử (Form), người dân không phải điền và không sửa được thông tin.

  (2) Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNeID:

  Công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. Các thông tin CCCD, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết TTHC và các giao dịch của người dân.

  (3) Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân.

  Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an)

  Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.

  Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện TTHC khi có yêu cầu. 

  Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an)

  Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp Thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các TTHC (thủ tục hành chính), các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.

  Bộ Công an đề nghị bộ, ban, ngành không gây phiền hà cho người dân

  Sài Gòn Online đưa tin, các giao dịch của người dân liên quan tới các thủ tục hành chính hay các giao dịch dân sự chuyển sang môi trường số, ứng dụng công nghệ trong quá trình giao dịch.

  Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa sẵn sàng liên thông dữ liệu…, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính hiệu quả của Luật Cư trú.

  Đây là quan điểm của Bộ Công an khi chỉ đạo triển khai giải quyết các thủ tục hành chính đối với công an các cấp, đặc biệt trong vấn đề cấp CCCD gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử, để người dân có điều kiện thuận lợi khi thực hiện các giao dịch dân sự, các TTHC trên môi trường số.

  so ho khau so tam tru het hieu luc tu 1120231
  (Ảnh minh hoạ).

  Trong khi đó, Nghị định số 104 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 cũng nêu rõ: cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụcông.

  Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, để việc triển khai Luật Cư trú được thống nhất, hiệu quả, tạo thuận lợi và giảm phiền hà cho người dân sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hay hết hiệu lực từ ngày 1/1/2023, người dân có thể sử dụng 7 phương thức giao dịch thay sổ hộ khẩu được Bộ Công an công bố.

  Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, các bộ, ban, ngành, địa phương căn cứ thông tin trên CCCD, thông tin trên số định danh cá nhân để xác nhận thông tin về cư trú khi giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự, không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

  Phương Linh (T/h)

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ho-khau-so-tam-tru-het-hieu-luc-tu-1-1-2023-a562210.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan