+Aa-
  Zalo

  Công an thành phố Hà Nội thông báo tuyển sinh

  (ĐS&PL) - Công an TP.Hà Nội vừa ra thông báo tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ Đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành công an nhân dân năm 2023

  1. Đối tượng, điều kiện

  - Đối tượng: công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội; chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển.

  - Điều kiện dự tuyển: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

  (1) Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

  Riêng đối với một số đối tượng:

  + Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: Xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

  + Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên. Kết quả phân loại hằng năm đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND.

  Lưu ý: đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18-3-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

  (2) Về độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

  - Ưu tiên trong tuyển sinh:

  + Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6-6-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

  + Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

  + Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + Đth. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

  ĐƯT = [(20 - Tổng điểm đạt được)/7,5)] x (ĐT + Đth).

  cong an thanh pho ha noi thong bao tuyen sinh
  Ảnh minh họa

  2. Tiêu chuẩn sức khỏe:

  - Chiều cao: từ 1m64 đến 1m95 (đối với nam), 1m58 đến 1m80 (đối với nữ). Trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 (đối với nam), 1m56 đến 1m80 (đối với nữ). Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: giảm 02 cm tiêu chuẩn chiều cao so với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành khác.

  - Riêng chỉ số BMI (được tính bằng trọng lượng chia cho bình phương chiều cao) phải đạt từ 18,5 đến dưới 30 (đối với cả nam và nữ).

  - Đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt khác theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an. Nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

  - Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da; không có vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; không bấm lỗ tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; không mắc các bệnh mãn tính, bệnh xã hội; không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

  - Thí sinh có kết quả dương tính với vi rút viêm gan B không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân.

  3. Tiêu chuẩn chính trị:

  Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an: Bản thân và các thân nhân trong gia đình có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương.

  4. Phương thức tuyển sinh:

  - Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

  + Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

  + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

  + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

  + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

  + Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

  * Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1-4-2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng 6-2023 hoặc ngày 1-7-2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng 11-2023. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an thành phố trước ngày 10-5-2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng 6-2023 hoặc ngày 10-10-2023 đối với thí sinh dự tuyển tháng

  11-2023.

  - Phương thức 2: thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (7480202) tại T01, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe (772).

  Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

  5. Ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo

  + Học viện An ninh nhân dân: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh; Mã ngành 7480202, Ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

  + Học viện Cảnh sát nhân dân: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

  + Đại học Phòng cháy chữa cháy: Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

  - Thí sinh trúng tuyển được đào tạo khoảng 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

  6. Chỉ tiêu tuyển sinh

  Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng (Phương thức 1) chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi theo Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.

  7. Hình thức thi, môn thi, thời gian làm bài thi, địa điểm thi, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thời gian thi, thời gian nhập học

  - Học viện Cảnh sát nhân dân và Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

  - Đại học Phòng cháy chữa cháy: Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

  - Đại học Kỹ thuật Hậu cần - Công an nhân dân và ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân: Môn thi: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

  - Hình thức thi: Tự luận (đối với đợt tuyển sinh tháng 6-2023), Tự luận hoặc Trắc nghiệm hướng tới thi trên máy tính (đối với đợt tuyển sinh tháng 11-2023).

  - Địa điểm thi: Tại các trường Công an nhân dân đăng ký dự tuyển.

  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Thời gian thi: Dự kiến 18-6-2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 6-2023) và 26-11-2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 11-2023).

  - Thời gian nhập học: Dự kiến 6-8-2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 6-2023) và 1-3-2024 (đối với đợt tuyển sinh tháng 11-2023).

  8. Lệ phí.

  - Lệ phí sơ tuyển: 100.000 đồng/thí sinh (theo quy định của Bộ Công an);

  - Lệ phí khám sức khỏe: 450.000 đồng/thí sinh (theo thời giá của Bệnh viện Công an thành phố);

  - Lệ phí hồ sơ: 20.000 đồng/1 hồ sơ tuyển sinh; 10.000 đồng/1 phiếu đăng ký tuyển sinh (theo quy định của Bộ Công an).

  - Phí chụp ảnh người dự tuyển do Công an quận, huyện, thị xã thu theo thời giá địa phương.

  9. Đăng ký sơ tuyển:

  - Đăng ký sơ tuyển: thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an quận, huyện, thị xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 27-4-2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 6-2023) và

  1-9-2023 (đối với đợt tuyển sinh tháng 11-2023).

  - Thủ tục đăng ký sơ tuyển: người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký (không đăng ký hộ), mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

  PV

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-thanh-pho-ha-noi-thong-bao-tuyen-sinh-a570746.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan