Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

rốn lũ

Người giữ hồn biển, đảo

Người giữ hồn biển, đảo

Thăm nhà ông Tuyền, chúng ta được tận thấy những tư liệu quý về chủ quyền biển đảo, những hiện vật cũ kỹ nhuốm màu thời gian, như lạc vào một thế giới quá khứ oai hùng của cha ông thuở nào.