Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ: Mạnh tay với việc review phim

Luật Sở hữu trí tuệ: Mạnh tay với việc review phim

Hành vi review phim dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu có quyền tác giả sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự theo Luật sở hữu trí tuệ 2022 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.