+Aa-
  Zalo

  Những quy định mới về giáo dục đại học có hiệu lực trong năm 2023

  (ĐS&PL) - Nhiều Nghị định, Thông tư, Quyết định mới có liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ năm 2023.

  Sáp nhập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia

  Quyết định 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ được ban hành ngày 19/12/2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

  Quyết định này thay thế Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; bãi bỏ Quyết định 2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội; Quyết định 468/QĐ-BNV ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội;

  Bên cạnh đó, bãi bỏ Quyết định 5989/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam; Quyết định 5600/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM.

  Theo Quyết định mới, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội sẽ được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm chuyển toàn bộ nhân sự, tài chính, tài sản hiện có của trường vào Học viện.

  Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng nhân sự, tài chính, tài sản của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội theo quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính, phương án quản lý, xử lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Học viện tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện.

  Quy định tặng thưởng công trình toán học xuất sắc

  Ngày 30/12/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình toán học xuất sắc thuộc chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030.

  Quy chế này quy định về việc tổ chức xét tặng giải thưởng công trình toán học xuất sắc dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

  Đối tượng của giải thưởng là các công trình toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực toán học và thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần.

  Cơ cấu giải thưởng gồm có giải nhất (không quá 10 giải), giải nhì (không quá 20 giải), giải ba (không quá 30 giải).

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2022.

  nhung quy dinh moi ve giao duc dai hoc co hieu luc trong nam 2023 dpsl1
  Những quy định mới về giáo dục đại học có hiệu lực trong năm 2023. Ảnh minh họa 

  Quy định cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  Theo nghị định, cơ sở giáo dục đại học có bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ cấu tổ chức theo quy định. Cơ sở giáo dục đại học quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

  Đáng chú ý, cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện theo quy định được đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3.

  Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

  Ngày 6/1/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 02/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia với một số điểm mới.

  Điển hình là quy định số lượng thí sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 6 thí sinh.

  Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD&ĐT xét tăng tối đa 10 thí sinh.

  Đội tuyển mỗi môn thi của Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD&ĐT xét tăng tối đa 20 thí sinh.

  Thông tư cũng yêu cầu thí sinh dự thi phải có học bạ chính của cấp học (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 của năm học). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/2.

  Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

  Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được ban hành ngày 30/12/2022, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

  Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  Nghị định 109/2022/NĐ-CP áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

  Được biết, kể từ ngày Nghị định 109/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 25/10/2014), quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học sẽ hết hiệu lực.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

  Ngày 15/12/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển sinh ở cả bậc đại học, cao đẳng sư phạm, thạc sĩ, tiến sĩ,…

  Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/1/2023.

  Về nội dung, Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT (như ở khoản 1, khoản 2 Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 9; điểm c khoản 1 trong Điều 10;…). Bên cạnh đó, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản, điều và phụ lục của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT.

  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Thủy Tiên (T/h)

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quy-dinh-moi-ve-giao-duc-dai-hoc-co-hieu-luc-trong-nam-2023-a564154.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan
  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Tiếp nối tinh thần 10 năm đổi mới giáo dục

  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Tiếp nối tinh thần 10 năm đổi mới giáo dục

  Sau 2 năm ứng phó với đại dịch, với nỗ lực của toàn ngành giáo dục 17 triệu học sinh trên cả nước đã được quay trở lại trường học, tiếp tục triển khai đúng lộ trình Chương trình GDPT 2018 và có những kết quả bước đầu. Nhân dịp Tết Quý Mão, Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL) đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về những thành tựu của ngành trong năm 2022 và kỳ vọng trong năm 2023.