Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Nhận định đề thi tham khảo tổ hợp KHXH kì thi Tốt nghiệp THPT 2023

Nhận định đề thi tham khảo tổ hợp KHXH kì thi Tốt nghiệp THPT 2023

Mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu xét tuyển đại học.