+Aa-
  Zalo

  4 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai?

  (ĐS&PL) - 4 Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện nay gồm ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Hoàng Minh Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Chi.

  Hiện nay ban lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo có 5 nhân sự gồm: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, 4 Thứ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo là ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Hoàng Minh Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Chi.

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương năm 1995; Từ năm 1995 - 1997 học cao học chuyên ngành kinh tế phát triển theo chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP. HCM và Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan; Tiến sĩ Nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế tại Viện Khoa học xã hội La Hay, Hà Lan.

  Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Văn Phúc trải qua nhiều cương vị công tác: Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM; Phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM; Phó Trưởng khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Mở TP.HCM; Trưởng khoa Kinh tế thuộc Đại học Mở TP.HCM; Phó Hiệu trưởng Đại học Mở TP.HCM; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Mở TP.HCM.

  Ngày 22/9/2017, ông Nguyễn Văn Phúc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Phúc

  Lĩnh vực công việc được phân công của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc:

  Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

  Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế;

  Phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Hợp tác quốc tế;Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam;

  Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ;

  Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền;

  Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

  Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc năm 1989; hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngữ Văn tại Đại học sư phạm Hà Nội; bảo vệ tiến sĩ chuyên ngành Ngữ Văn tại Đại học sư phạm Hà Nội.

  Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng từng làm giáo viên tại Trường Trung học sư phạm 12+3 Lạng Sơn; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn; từ 10/2011, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn; tháng 11/2013, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng, Lạng Sơn; tháng 12/2015, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; từ 4/2016-2/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

  Từ 13/2/2020, ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

  Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

  Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

  Lĩnh vực công việc được phân công của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng:

  Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và quốc tế; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bản; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

  Chỉ đạo tổng hợp nhu cầu đầu tư, phân bổ vốn hằng năm; chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác của Bộ về giải ngân các nguồn vốn; quản lý chung công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, công tác đấu thầu;

  Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc thường xuyên của Thanh tra Bộ;

  Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cơ sở vật chất; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên;Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;

  Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

  Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền;

  Là chủ tài khoản số 2 của Bộ;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

  Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

  PGS.TS Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1969, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

  Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

  Tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

  Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

  Lĩnh vực công việc được phân công của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn:

  Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

  Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm;

  Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc của công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số của Bộ;

  Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Giáo dục Đại học; Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TP.HCM;

  Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Trung Bộ;

  Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi

  Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ chuyên môn đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

  Quá trình công tác của Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi như sau:

  Từ tháng 5/1993 đến tháng 6/2005: Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2009: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2014: Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2019: Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021: Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

  Từ tháng 2/2024 đến nay: Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi

  Lĩnh vực công việc được phân công của Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi:

  Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

  Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

  Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên của công tác thi đua, khen thưởng và công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

  Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất;Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc;

  Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc;

  Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/4-thu-truong-bo-giao-duc-va-ao-tao-la-ai-a432928.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan