Xe tải bất ngờ bị tảng đá khổng lồ từ trên đồi rơi trúng

  • Phương Linh
Rất may, những tảng đá lớn không làm chết người mà chỉ làm hư hại các phương tiện. Tuy nhiên, vụ lở đất đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng của đoạn đường này, con đường đã bị phá hủy.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN