Video: Trâu rừng, linh dương đầu bò cả gan chống lại "thợ săn" đồng cỏ và cái kết

  • Hoàng Yên
Đoạn video ghi lại cảnh trâu rừng và linh dương đầu bò bị tấn công giữa đồng cỏ.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN