Video: Trâu rừng đơn độc "tử chiến" với 7 sư tử và cái kết

  • Hoàng Yên
Đoạn video ghi lại cảnh một con trâu rừng đơn độc, "tử chiến" với đàn sư tử tại Olkeju Rongai, Kenya, vào ngày 2/3.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN