Video: Sư tử cái bỏ chạy trước vòng vây của linh cẩu

Video ghi lại hình ảnh con sư tử cái bị dính chấn thương nặng và phải bỏ mạng trước sự bao vây của đàn linh cẩu.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN