Video: Rùng mình cảnh tượng 35 con rắn bò lên từ nhà vệ sinh mới xây

  • Bảo An (T/H)
Một ổ rắn được người dân phát hiện trong nhà vệ sinh của căn nhà mới xây tại khu vực Kaliabor, Ấn Độ. Những con rắn sau đó được thả về khu vực Joisagar Dalani.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN