Video: Rắn trườn lên đùi người đàn ông tại nhà hàng

  • Việt Hương
Trong video, con rắn bò vào nhà hàng rồi trườn lên đùi người đàn ông.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN