Video: Phát hiện "vật thể lạ" khoảng 5cm trong bụng người phụ nữ

  • Nguyễn Linh (T/h)
Người phụ nữ tên Li ở Dương Châu, Trung Quốc đoán có thể đã làm rơi chiếc kim trên giường. Sau này, khi cô ngủ, chiếc kim đã đâm thẳng vào người mình.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN