Video: Nổi da gà cảnh người đàn ông vô tư kéo đuôi một con trăn

  • Thủy Tiên
Người đàn ông vô tư kéo đuôi một con trăn dài khoảng 1,5 m trước khi ném nó sang một bên đường.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN