Video: Người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài hơn 5m

  • Hoàng Yên
Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" tại Thái Lan.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN