Video: Linh dương đầu bò bị cá sấu nặng 272kg tấn công và màn thoát chết cực khó tin

  • Hoàng Yên
Đoạn video ghi lại cảnh một con linh dương đầu bò bị cá sấu cắn đuôi, lôi xuống nước. Tuy nhiên linh dương đầu bò đã cố gắng vật lộn và tạo ra màn thoát chết cực khó tin.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN