Video: Kỳ lạ loài lợn rừng Babirusa có ngà, sống tách biệt trên đảo Sulawesi

Loài lợn Babirusa sinh sống tại Indonesia có những chiếc ngà kỳ lạ được coi là loại động vật có vú trông kỳ quái nhất hành tinh.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN