Video: Kinh hoàng khoảnh khắc rắn hổ mang chúa dài 4m trong nhà bếp

  • Thủy Tiên
Qua đoạn video, có thể thấy con rắn di chuyển quanh nhà bếp, ngang qua các dụng cụ và đồ gia vị nhà bếp khác nhau. Sau đó nó biến mất dưới kệ và ra khỏi nhà.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN