Video: Kinh hãi cảnh rắn hổ mang chúa khổng lồ ăn thịt trăn

  • Hoàng Yên
Đoạn clip được ghi lại tại làng Karadapa, gần khu bảo tồn Satkosia Reserve, quận Angul, Ấn Độ.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN