Video: Hà mã không kịp phản ứng trước kỹ năng săn mồi thượng thừa của báo đốm

Trong một ngày lên bờ thiếu cảnh giác, chú hà mã con xấu số đã trở thành bữa ăn cho con báo đốm vốn sở hữu kỹ năng săn mồi thượng thừa.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN