Video: Đang đi săn, sư tử có hành động khó hiểu, bất ngờ vuột mất con mồi

Đang cắn cổ linh dương, bình thản chờ con mồi mất dần sự sống, sư tử cái bỗng nhiên đứng dậy rồi thản nhiên bỏ đi chỗ khác.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN