Video: "Cẩu tặc" táo tợn xông vào nhà dân trộm chó

  • Việt Hương
Người đàn ông xô cổng trong tay một phụ nữ rồi chạy vào sân bắt chó giữa ban ngày. Người này sau đó đã lên xe máy của một đồng bọn chờ sẵn trước để tẩu thoát.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN