Video: Cận cảnh con dê có 8 chân chào đời ở Philippines

  • Thủy Tiên
Một con dê có 8 chân ở Philippines đã khiến cho chủ nhân vô cùng kinh ngạc khi nó được sinh ra.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN