Video: Bị chó nhà đuổi, thằn lằn bỏ chạy trối chết

  • Hoàng Yên
Phát hiện thằn lằn đột nhập vào nhà, con chó nhà liền chạy ra truy đuổi khiến đối thủ bỏ chạy.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN